:

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya
Inici > Inici > Recursos > Publicar en Accés Obert

Publicar en Accés Obert

L'Accés Obert (Open Access, OA) és "aquell que permet el lliure accés als recursos digitals derivats de la producció científica o acadèmica sense barreres econòmiques o restriccions derivades dels drets de copyright sobre els mateixos. Aquesta producció engloba no només articles publicats en revistes, sinó també altres tipus de documents com objectes d'aprenentatge, imatges, dades, documents audiovisuals, etc. L'accés és en línia a través d'Internet, i excepte limitacions tecnològiques i de connexió a la xarxa l'usuari no hauria d'estar restringit per altres tipus d'imposicions" (Peter Suber, 2006).
El moviment Open Access
Beneficis de publicar en accés obert
 • Major accessibilitat, visibilitat i difusió per als documents
 • Major visibilitat per als autors i institucions a què estan afiliats els autors
 • Afavoreix l'impacte de les publicacions i l'increment del nombre de cites
 • Garanteix la recopilació i la preservació dels documents proporcionant accés perpetu

Declaracions internacionals del moviment Open Access
 • (2002) Budapest Open Access Iniciative (BOAI)
 • (2003) Bethesda Statement on Open Access Publishing
 • (2003) Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities
 • (2010) Declaració de l’Alhambra sobre accés obert en els països del sud d’Europa
 • SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition)
 • SPARC Europe
 • OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)

Vies per publicar en accés obert
 • Ruta daurada (Gold route): Publicació en revistes en accés obert.
 • Ruta verda (Greenroute): autoarxiu en repositoris institucionals o temàtics.
 • Model híbrid: Revistes d'accés obert de pagament per publicació, revistes basades en el model de subscripció que faciliten accés a la versió digital amb període d'embargament o sense.

Els repositoris institucionals s’emmarquen en el canvi de paradigma que suposa el moviment d'accés obert (OpenAccess,OA) en la comunicació científica: impulsen l’accés lliure a la literatura cientificotècnica i acadèmica i incrementen així l’impacte del treball i la visibilitat de la recerca dels inestigadors i de les institucions acadèmiques i científiques. (Cristina Vaquer, 2011).

Per saber si una revista o editor permet l’autoarxiu, podeu consultar:

 • Revistes espanyoles: Dulcinea
 • Polítiques de copyright de les editorials i autoarxiu​: SHERPA/RoMEO
 • Directori de revistes d'accés obert : DOAJ

Projectes financiats per Organismes públics
Els investigadors que participen en projectes finançats per la Comissió Europea en el seu Programa Horitzó 2020 i a nivell nacional la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació del Ministerio de Ciencia e Innovación, han de fer pública en obert una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes en un dipòsit institucional, com ara Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.
Política institucional del Departament de Salut
El Departament de Salut té la voluntat de promoure la producció científica en accés obert seguint les recomanacions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i impulsar una política institucional d’accés obert als recursos digitals derivats de la producció científica que es genera des de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.

El Departament de Salut vol impulsar una política institucional de promoció de l’accés obert, permanent i gratuït als recursos digitals derivats de la producció científica, per tal d’incrementar la visibilitat, l’impacte i el reconeixement de la recerca científica i de la mateixa institució, i entre els objectius de la qual hi ha la creació del repositori institucional d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya, sota la denominació de Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut.

Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política institucional de promoció de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.