Els continguts publicats al web del Departament de Salut i Canal Salut s’han de dipositar a Scientia.

Per garantir l’accés perpetu a la producció científica que es genera al Departament de Salut els documents, en format pdf, incorporats als web del Departament de Salut i Canal Salut i altres web de salut s’hauran de dipositar al repositori Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut (https://scientiasalut.gencat.cat/) per a la seva incorporació.

Els documents que s’han d’incorporar a Scientia són els següents:

  • articles científics,
  • monografies,
  • estudis i informes tècnics,
  • guies de pràctica clínica,
  • documents de recomanacions i protocols,
  • presentacions a jornades i congressos,
  • material de divulgació (cartell, fullet, díptic, tríptic i material audiovisual, sempre que els drets de propietat intel·lectual dels autors i de distribució ho permetin) i
  • revistes que es publiquin a la web  en format pdf

 

Aquests documents els podeu fer arribar a scientia.salut@gencat.cat amb l’autorització expressa dels seus autors per tal que siguin dipositats al repositori. Quan ja estiguin dipositats a Scientia podreu enviar a web.salut@gencat.cat les URL dels pdf.

Seguint el que marca la normativa d’accessibilitat, els web, com a espai d’actualitat, no han de contenir pdf antics, això vol dir que han de dipositar-se a Scientia.

Comproveu si els documents antics estan dipositats a Scientia. En el cas que hi siguin, demaneu a web.salut@gencat.cat el canvi d’URL; es traurà el pdf del web i es substituirà per la URL de Scientia.

Si no hi són, poseu-vos en contacte amb scientia.salut@gencat.cat per tal que els incorporin al repositori. Quan ja estiguin dipositats a Scientia, podeu enviar a web.salut@gencat.cat les URL dels documents.​