Curs: Gestors bibliogràfics socials (Mendeley i Zotero), com gestionar la bibliografia personal i en grup

​Gestors bibliogràfics socials (Mendeley i Zotero): com gestionar la bibliografia personal i en grup


Objectius

- Adquirir coneixements com gestionar la bibliografia personal, augmentar la visibilitat de la pròpia producció científica, i difondre i compartir informació.

- Conèixer i familiaritzar-se amb les eines de gestió bibliogràfica en entorns web.

-Incrementar leficàcia i leficiència del treball accedint a recursos bibliogràfics i compartint informació.


Persones destinatàries

Personal adscrit al Departament de Salut que necessiti disposar deines per gestionar la seva les seves biblioteques personals i de grup.


Programa

1.- Introducció: com gestionar la teva bibliografia i la citació bibliogràfica.

2.- Els gestors bibliogràfics: característiques bàsiques.

3.- Gestors de referències bibliogràfiques en entorns web.

4.- Aplicacions pràctiques MENDELEY i Zotero.


Professorat

Pilar Roque Castellà, cap de de servei de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


Dates i horari

Els dies 25 i 27 de maig de 2016, de 9.00 a 11.00, a l' aula 1 (informàtica) 1a. planta.


Lloc

Secretaria de Salut Pública - Departament de Salut - Edifici Salvany

C. de Roc Boronat, 81-95

08005 Barcelona


Places

15

Hores lectives

10

Matrícula

Cal inscriure-s'hi a través del portal ATRI.

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament.