Seminari sobre Gestió de Dades d’Investigació

El 19 de gener va tenir lloc el Seminari sobre Gestió de Dades de Recerca, organitzat per la Red Temática Maredata amb la col·laboració de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i el Grup de Recerca Consolidat “Cultura i Continguts Digitals”. 

Des de la Biblioteca de Ciències de la Salut s'hi va assistir per tal de compartir experiències i conèixer les diferents línies de treball que s'estan desenvolupant en l'ambit de la recerca. 

Les dades de recerca (o dades científiques) desperten gran interès pel seu potencial aprofitament i reutilització. Des del punt de vista de la recerca, compartir i accedir a les dades generades durant l'activitat investigadora suposa múltiples beneficis a nivell institucional i individual. En les institucions proporciona transparència en els processos d'obtenció o generació de dades. Entre els investigadors promou la col·laboració entre grups afins i interdisciplinaris, i evita duplicacions. Per a la societat, els beneficis de fer disponibles les dades milloren la confiança en el sistema científic i suposa un exercici de transparència, rendició de comptes i de responsabilitat en l'ús de la inversió en ciència. Múltiples fòrums assenyalen el valor de les dades i la necessitat de la col·laboració entre tots els agents, ja que la ciència conforma una infraestructura sociotècnica especialment complexa, que implica tant al sector públic com al privat.

Trobareu més informació a la web: http://bd.ub.edu/grups/ccd/seminari_maredata​